Thüringen Duitsland

Welkom op Thüringengids.nl
Het online magazine over het prachtige Thüringen in Duitsland. Deze streek bij onze oosterburen nodigt uit om verkent te worden. Ontdek Thüringen en kom hier eerst inspiratie opdoen.

Thüringen informatie


Hotel zoeker

Bezienswaardige steden en dorpen

Thüringen doetips

 

Thüringen - natuur

Natuur in Thüringen

Dankzij de veelvormige geologische gesteldheid van de bodem en de aanwezigheid van een middelgebergte, kan in Thüringen een groot aantal verschillende plantensoorten groeien in eveneens een groot aantal verschillende ecologische systemen. In Thüringen worden zeven landschapstypen onderscheiden: middelgebergte, bontzandsteenheuvelland, muschelkalkheuvelland, basaltkuppenland, akkerheuvelland, rivierland en laagland. Deze landschapstypen worden weer in 38 natuurlijke regio’s verdeeld en het bergland in acht subtypen.

De oorspronkelijke natuurlijke vegetatie van Thüringen bestond uit bossen die afhankelijk van de plaats in verschillende typen konden worden onderverdeeld. Het wijdst verbreid waren de beukenbossen die gedomineerd werden door de rode beuk (Fagus sylvatica), bossen met veldbies, lievevrouwbedstro, bosgerst of orchideeën. Op plekken met minder gunstige klimatologische omstandigheden domineerden andere boomsoorten. In de warmere en droger, meer continentale gebieden van het Thüringse bekken waren het de wintereik (Quercus petraea), de zomereik (Quercus robur), de haagbeuk (Carpinus betulus) en de winterlinde (Tilia cordata). In de middelgebergte waren het naast de rode beuk vooral de gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus), de fijnspar (Picea abies) en de tegenwoordig zeldzame gewone zilverspar (Abies alba). Alleen in de hoogste delen van het Thüringse woud en het leisteengebergte waren gemengde bossen van beuken en sparren te vinden.

De huidige flora en fauna is aan het Duitse cultuurlandschap aangepast. De vegetatie bestaat voornamelijk uit bossen, weideland, akkerland, nederzettingen en wateren. Ongeveer een derde van Thüringen is bebost, het land is daarmee een van de bosrijkste van Duitsland. Daarvan is echter slechts 30% loofbos. De nadruk ligt op de naaldbossen die eind negentiende en begin twintigste eeuw zijn aangelegd. Nadat de orkaan Kyrill in januari 2007 een gigantische schade had aangericht in het Thüringse woud, heeft de herbebossing vooral met de oorspronkelijke loofboomsoorten plaatsgevonden.

In het Nationalpark Hainich en het dal van de Weisse Elster tussen Greiz en Wünschendorf is de Europese wilde kat (Felis silvestris silvestris) teruggekeerd. In de Harz heeft de lynx (Lynx lynx) weer poot aan de grond gekregen. In beschermde natuurgebieden komen zeldzame vogelsoorten zoals het korhoen (Lyrurus tetrix of Tetrao tetrix), de zwarte ooievaar (Ciconia nigra) en de kwartelkoning (Crex crex) voor. Huisdieren die aan het wild op het land leven zijn aangepast, zijn de Thüringse bosgeit en het Rhönschaap.

Door de luchtvervuiling uit de periode 1850 tot 1990 waren delen van Thüringen zwaar aangetast. Na 1990 is er veel gedaan om deze schade te herstellen. Zo werden in Gera en Ronneburg de voormalige uraniumdagbouwmijnen gesaneerd en verzegeld. Hierdoor ontstond het Neue Landschaft Ronneburg. Van de zogenoemde Teersee in Rositz bij Altenburg, een afvalput van de bruinkoolmijnen, gaat ook een enorme bedreiging voor het milieu uit. De lucht- en waterkwaliteit is in grote delen van Thüringen enorm verbeterd. De Werra is echter door de kaliwinning in Hessen nog zodanig verzout, dat vele plant- en diersoorten niet kunnen overleven.

De belangrijke beschermde natuurgebieden van Thüringen zijn het Nationalpark Hainich, het biosfeerreservaat Rhön en het Vesserdal-Thüringse woud. Verder heeft Thüringen een aantal natuurparken, het Eichsfeld-Hainich-Werratal, het Kyffhäuser, het Thüringse leisteengebergte/Obere Saale en het Thüringse woud.

>> Dorpen en steden in Thüringen