Thüringen Duitsland

Welkom op Thüringengids.nl
Het online magazine over het prachtige Thüringen in Duitsland. Deze streek bij onze oosterburen nodigt uit om verkent te worden. Ontdek Thüringen en kom hier eerst inspiratie opdoen.

Thüringen informatie


Hotel zoeker

Bezienswaardige steden en dorpen

Thüringen doetips

 

Wartburg

De Wartburg

De Wartburg is een kasteel op een heuvel van 441 meter hoog boven de stad Eisenach in het Duitse bondsland Thüringen. De Wartburg was de residentie van de vorsten van het huis Saksen-Weimar-Eisenach. Volgens de legende is het kasteel rond 1070 gesticht door de toenmalige graaf van Thüringen, Lodewijk van Schauenburg, ook Lodewijk de Springer genaamd. Zijn zoon Lodewijk I van Thüringen ontving in 1131 van keizer Lotharius III de titel van landgraaf.

In de twaalfde eeuw werd het kasteel flink uitgebreid. Uit deze periode stamt het zogenoemde Landgrafenhaus dat onder meer rijkbewerkte kapitelen heeft die zijn vervaardigd door Maaslandse steenhouwers. In de twaalfde eeuw werd het Thüringse hof een ontmoetingsplaats van kunstenaars. De Limburgse minstreel Hendrik van Veldeke verbleef rond 1185 op de Wartburg onder bescherming van landgraaf Herman I van Thüringen.

In de Wartburg vonden een aantal opmerkelijke en belangrijke historische gebeurtenissen plaats die deels waarschijnlijk legendarisch zijn. De bekendste is wel de “Sängerkrieg”, een zangtoernooi in 1207 waaraan beroemdheden als Walther von der Vogelweide en Wolfram von Eschenbach zouden hebben deelgenomen, maar ook de fantasiefiguur van Heinrich von Ofterdingen. In de negentiende eeuw baseerde de componist Richard Wagner zijn opera Tannhäuser op dit gegeven. In de Wartburg bevinden zich een aantal fraaie historiserende schilderingen over dit onderwerp.

Wartburg

Vanaf 1211 woonde Elisabeth van Thüringen met haar echtgenoot Lodewijk IV van Thüringen op de Wartburg. Na Lodewijks dood in 1227 werden Elisabeth en haar kinderen uit het kasteel verdreven. Elisabeth is later vanwege haar goede daden heilig verklaard. De zogenoemde “Elisabethkemenate” werd op verzoek van keizer Wilhelm II met historische taferelen in glasmozaïek versierd in neobyzantijnse stijl in 1902 tot 1906.

De Wartburg heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij de reformatie. Op 26 mei 1521 werd Maarten Luther in de rijksban gedaan bij het keizerlijk edict van Worms. Luther had een beschermheer in de persoon van de keurvorst Frederik III van Saksen, die hem voor zijn veiligheid naar de Wartburg liet overbrengen. Daar verbleef hij bijna een jaar incognito als de jonker Jörg. De kamer waar Luther woonde en waar hij het Nieuwe Testament in het Duits vertaalde, is in de originele staat bewaard gebleven en te bezichtigen.

In 1817 trokken ongeveer 450 nationalistische studenten, leden van de Burschenschaften, naar de Wartburg om de Duitse overwinning over Napoleon te herdenken en uiting te geven aan hun verlangen naar Duitse eenwording. Tijdens die gebeurtenis werden zowel de Code Napoléon als conservatieve Duitse geschriften werden verbrand. In de jaren 1848, 1929 en 1948 werd deze gebeurtenis herdacht tijdens de Wartburgfeste.

In 1918 moesten de Duitse vorsten afstand doen van hun troon en vaak ook hun bezittingen. De Wartburg is sinds 1922 in bezit van de Wartburg Stiftung.